บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด

bigintersafety@gmail.com

mkt@bigintersafety.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ให้บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 31 ปี เเละได้รับรองมาตรฐานระบบISO 9001:2015 มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูเเลท่านตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในงานรักษาความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในภาคตะวันออก ด้านงานรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ที่ลูกค้าไว้วางใจ “มุ่งมั่นพัฒนา สู่การบริการที่ดีเพื่อมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นคุณภาพในการทำงาน
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3. มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
  4. ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรื่องระเบียบวินัยเเละการเเต่งกาย

การคัดสรรบุคลากร

เป็นผู้ที่มีคุณบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมการรักษาความปลอดภัย

1.

มีไหวพริบ
ช่างสังเกต

2.

มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ

3.

รู้กฎระเบียบปฏิบัติ
รู้หน้าที่

4.

มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม

5.

ซื่อสัตย์และ
มีใจบริการ

ทำไมต้องเลือกเรา

อุปกรณ์สำคัญ

สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลูกค้าของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกภาพส่วนที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา