บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด

bigintersafety@gmail.com

mkt@bigintersafety.com

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 31 ปี เเละได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูเเลท่านตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในงานรักษาความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในภาคตะวันออก ด้านงานรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ที่ลูกค้าไว้วางใจ “มุ่งมั่นพัฒนา สู่การบริการที่ดีเพื่อมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นคุณภาพในการทำงาน
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3. มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
  4. ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรื่องระเบียบวินัยเเละการเเต่งกาย

ทำไมต้องเลือกเรา

บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้มาสมัครที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เเละเป็นผู้ที่มีคุณบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมการรักษาความปลอดภัย

เราคือใคร?

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 โดยการนำของคุณกรรณิการ์ วงค์ภาดี ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านรักษาความปลอดภัย ว่านอกจากจะเป็นธุรกิจบริการที่มีความจำเป็นต่อทุกภาคส่วนแล้วยังมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบและความมั่นคงได้ จากความสำเร็จสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดบริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด เราทีมงาน บี.ไอ.จี. ยินดีรับทุกข้อเสนอแนะทุกความเห็นของลูกค้า เพื่อบริษัทจะนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และ การบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด