บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด

bigintersafety@gmail.com

mkt@bigintersafety.com

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมี ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนนั้นอยู่กับต้นสังกัดใด

2. ไฟฉาย

ไฟฉายจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานในกะกลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจตราพื้นที่มืดได้อย่า ละเอียดและปลอดภัย

3. อุปกรณ์ป้องกันตัว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อช่วยปกป้องตนเอง เช่น กระบอง โดยอุปกรณ์ป้องกัน จะสามารถช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่จากการถูกโจมตีได้

4. กล้องดิจิตอล/สมาร์ทโฟน

หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดติดตั้ง กล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟน อาจเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที เพื่อถ่ายภาพบุคคล สิ่งของ หรือภาพการเคลื่อนไหวของยานพาหนะหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจจะนำมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเอาผิดได้

5. สมุดจดบันทึกรายงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องใช้สมุดจดบันทึกรายงาน เพื่อบันทึกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน หรือบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

6. วิทยุสื่อสาร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรมีวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารกับหัวหน้างานและทีมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน แจ้งงาน หรือแจ้งเหตุมีความรวดเร็วและทันท่วงที

7. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็กเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่นำไปใช้สำหรับตัวเอง แต่ยังสามารถนำไปใช้กับบุคคลโดยรอบสถานที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วย เช่น ขณะที่ปฏิบัติงานเกิดพบเห็นพนักงานเป็นลม หากคุณไม่มีชุดปฐมพยาบาลคุณต้องเสียเวลาพยายามหา แต่หากคุณมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ในมือคุณ คุณก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

เครื่องแบบ